Làm thế nào để chuyển đổi ^ 1 sang ^ 2?

Công cụ trực tuyến miễn phí này chuyển đổi hình ảnh ^ 1 của bạn sang định dạng ^ 2, áp dụng các phương pháp nén thích hợp. Không giống như các dịch vụ khác, công cụ này không yêu cầu địa chỉ email của bạn, cung cấp chuyển đổi hàng loạt và cho phép các tệp có dung lượng lên đến 50 MB.
1
Nhấp vào nút TẢI LÊN TỆP và chọn tối đa 20 ^ 1 hình ảnh bạn muốn chuyển đổi. Bạn cũng có thể kéo tệp vào vùng thả để bắt đầu tải lên.
2
Hãy nghỉ ngơi ngay bây giờ và để công cụ của chúng tôi tải lên các tệp của bạn và chuyển đổi từng tệp một, tự động chọn các thông số nén thích hợp cho mọi tệp.

^ 1 là gì?

Định dạng tệp hình ảnh hiệu quả cao (HEIC) là một định dạng vùng chứa hình ảnh mới từ các nhà phát triển MPEG, một tiêu chuẩn nén âm thanh và video phổ biến.